Изберете език
BG
 • BG
 • EN
Общи условия за sekskontakti.info

Следните Правила и условия уреждат отношенията между BG Smart Business Eood, Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 (по-нататък "BG Smart Business Eood") и потребителите и клиентите на неговите телемедийни услуги (наричани по-долу "Потребител"). Те определят условията, при които използването на Услугите, предлагани от sekskontakti.info (наричана по-долу „Платформа“). ези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение между вас и BG Smart Business Eood относно използването от ваша страна на Платформата и Уебсайта. Ако някой от горепосочените документи съдържа нещо, с което не желаете да се съгласите, тогава не трябва да използвате Платформата или Уебсайта.

Дефиниции

В настоящите Условия за ползване термините, изписани с главни букви, посочени по-долу, имат следното значение:

Акаунт: личната среда на Потребителя в рамките на Платформата, в която Потребителят може да постави лична информация и предпочитания, предоставяйки му достъп чрез своите Данни за вход и чийто Профил е видим за другите потребители на Платформата;

Съобщение: цифровите, защитени комуникации, които могат да се обменят между Потребителя и други потребители на Платформата, ако той има пълен достъп до Платформата и кои комуникации са видими за Потребителя в неговия Акаунт;

Съдържание: всички материали, публикувани и изпращани на Платформата от Потребителя от време на време, включително, но не само Профила, Съобщенията и други материали;

Услуга: развлекателната услуга, предоставена на потребителя от BG Smart Business Eood

Подробности за влизане: комбинацията от потребителско име и парола, дадена от Потребителя, която му дава достъп до Акаунта и му позволява да използва Платформата;

Права на интелектуална собственост: всички права на интелектуална собственост, като авторски права, права на търговска марка, патентни права, права върху дизайн, права на търговско име, права на банка данни и сродни права, както и имена на домейни и ноу-хау; и сродни права

Потребител: физическото лице, което е създало акаунт, което е приело тези Условия за ползване и което следователно може да използва Платформата;

Условия за използване: тези условия за използване на sekskontakti.info, които формират обвързващо споразумение между Потребителя и BG Smart Business Eood;

Парти/Партии: BG Smart Business Eood и/или потребителя;

Платформа: софтуерното приложение, разработено от BG Smart Business Eood, които могат да бъдат достъпни през Уебсайта и които могат да бъдат използвани от Потребителя, след като последният е създал Акаунт;

Декларация за поверителност: декларацията за поверителност на BG Smart Business Eood, които могат да бъдат консултирани на този уебсайт;

Уебсайт: уебсайтът на BG Smart Business Eood, както и всички основни страници, чрез които домейн Потребителят може да получи достъп до Платформата;

Приемане на договора относно Общите условия

Чрез създаване на акаунт в Платформата или чрез използване на приложението Платформа, независимо дали с мобилно устройство, мобилно приложение или компютър (наричани заедно „Услугата“), Потребителят се съгласява със следните Условия за ползване.

BG Smart Business Eood можете да правите промени в това Споразумение и Услугата от време на време. Можем да направим това по различни причини, като например да отразим промени в закони или разпоредби, нови функции или промени в бизнес практиките. Най-актуалната версия винаги е валидната версия. Ако промените включват значителни промени, които засягат вашите права или задължения, ние ще ви предоставим разумно известие за тези промени, например чрез съобщения чрез Услугата или по имейл. Ако продължите да използвате Услугата, след като промените влязат в сила, вие се съгласявате с преработеното Споразумение.

Ако някои разпоредби от Условията за ползване са нищожни или бъдат обявени за невалидни, останалите разпоредби от Условията за ползване ще останат в пълна сила. BG Smart Business Eood ще замени невалидните или анулираните разпоредби с нови разпоредби, надлежно спазвайки целта и смисъла на невалидните или анулираните разпоредби възможно най-точно.

Достъп

Достъп до BG Smart Business Eood База данни и Услуги се предоставят, след като потребителят се е регистрирал. При регистрация се използват парола и псевдоним, посочени от Потребителя. Регистрацията изисква от потребителя да въведе имейл адрес или телефонен номер и да попълни изцяло регистрационната форма.

Като алтернатива на потребителя се предлага функция за свързване от доставчици трети страни (напр. Facebook Connect). При регистрация чрез функцията за свързване на доставчик трета страна, съответните профили на Потребителя се прехвърлят в BG Smart Business Eood база данни. Когато се регистрира чрез функцията за свързване на доставчик трета страна, Потребителят трябва да приеме съответните правила и условия на доставчика трета страна.

Обхват на услугите

BG Smart Business Eood позволява на потребителите достъп до централна система от бази данни чрез мобилното си приложение. Тази система от бази данни съдържа профили и информация за други потребители. След като се регистрират и създадат свой собствен профил, Потребителите имат възможност да търсят други профили в базата данни. Потребителите могат да преглеждат профилите на други потребители и да се свързват с тях. В допълнение, BG Smart Business Eood предлага достъп до данни от избрани потребители като част от достъпа си до системата от бази данни. Съдържанието, видът и продължителността на материалите с данни, предоставени и предадени от съответния Потребител, са отговорност единствено на Потребителя.

BG Smart Business Eood предоставя както безплатни, така и платени услуги. С безплатната регистрация Потребителят може да създаде профил, да разглежда профилите на други Потребители и да чете съобщения от други Потребители. По същия начин потребител може да маркира профилите на други потребители безплатно. Ако двама потребители маркират взаимно профилите си, това се показва и на двамата потребители. Това е така наречения мач.

В допълнение към изброените по-горе безплатни услуги, на потребителя се предлага да се свързва с други потребители и да им пише съобщения срещу заплащане. Преди предоставянето на тези Услуги, Потребителят е информиран за разходите, съдържанието и обхвата на Услугите, както и за цената и условията на плащане.

Целта на Услугата не е установяването на реален контакт между Потребителя и други потребители на Платформата. BG Smart Business Eood следователно не може да гарантира по никакъв начин, че такъв контакт наистина може да бъде установен чрез Платформата. За улесняване на взаимодействието с потребителя BG Smart Business Eood използва платени модератори. Това не е услуга за свързване. Точката на обслужване е само за развлекателни цели.

Използването на Услугата е разрешено само от Потребители, които са навършили 18 години. С приемането на тези Условия за ползване и използването на Услугата вие потвърждавате, че имате навършени 18 години. Ако Потребителят все още не е навършил тази възраст, ако не може да се съгласи със съдържанието на Платформата и/или пребивава извън географската област, върху която се фокусира Услугата, Потребителят трябва незабавно да спре да използва Услугата и да прекрати своя Акаунт. Ако Потребителят действа в нарушение на този член, BG Smart Business Eood има право незабавно да премахне акаунта на потребителя, без да възстановява кредити на потребителя.

BG Smart Business Eood изрично си запазва правото да създава профили в Платформата и да изпраща съобщения до Потребителя от името на тези акаунти. С приемането на тези Условия за ползване, Потребителят разбира и приема, че някои от профилите на Платформата са фиктивни и са създадени само за обмен на Съобщения с тях; срещите в реалния живот не са възможни за такива акаунти.

BG Smart Business Eood полага всички усилия да предоставя Услугата разумно и професионално. Услугата се предоставя по всяко време въз основа на задължението да се полагат максимални усилия. Следователно Потребителят приема, че Платформата съдържа само функционалностите и другите свойства, каквито той ги намира на Платформата в момента на използване (на база „както е“). BG Smart Business Eood следователно изрично изключва изрични и косвени гаранции, обещания и обезщетения от всякакъв характер по отношение на Платформата и Уебсайта.

За да използва Платформата, Потребителят трябва да разполага с необходимото хардуерно оборудване и софтуер и необходимите параметри, необходими за правилното използване на уебсайта, например достъп до интернет. Потребителите също се съветват да имат активирани функции на JavaScript, бисквитки и изскачащи прозорци. Въпреки че работим, за да гарантираме, че платформата е съвместима с различни устройства, не можем да гарантираме, че тя ще работи на всички устройства и е ваша отговорност да гарантирате, че можете да спазвате всички необходими системни изисквания. Вашето използване на Платформата и удоволствието от нейните функции и Съдържание, публикувано или предоставено чрез нея, може да варира във функционалност, наличност и качество в зависимост от вида на устройството, което използвате.

Потребителят по всяко време е лично отговорен за запазването на данните си за влизане в тайна и е отговорен за всяко използване, направено чрез неговите данни за влизане. Веднага щом Потребителят разбере или има причина да смята, че данните му за вход се държат от неоторизирани лица, той трябва да уведоми BG Smart Business Eood съответно, като се свърже с поддръжката, без да се засяга собственото му задължение незабавно да предприеме ефективни мерки, като например промяна на своите данни за вход.

На Потребителя изрично не е разрешено да създава Акаунт на чуждо име или да създава фиктивен Акаунт. BG Smart Business Eood има право незабавно да премахва такива Акаунти.

Забранено е на Потребителя да публикува данни за контакт като телефонни номера, адреси, фамилни имена, URL адреси, имейл адреси или друга лична информация. BG Smart Business Eood си запазва правото да отхвърля, променя или изтрива всеки профил.

Упълномощаване

Непълнолетни лица и лица, действащи от името на трета страна, са изключени от използване BG Smart Business Eood Услугите на BG Smart Business Eood има основание да подозира, че дадено лице няма право да участва, BG Smart Business Eood има право да провери личните данни на лицето, като удостовери самоличността му чрез изискване на официални документи. Потребителите, които нямат право да участват, са изключени от използването на BG Smart Business Eood Услугите и базата данни.

Със създаването на акаунт и с използването на Услугата, Потребителят декларира и гарантира, че:

 • те могат да сключат обвързващ договор с BG Smart Business Eood;
 • те ще спазват това Споразумение и всички приложими местни, държавни, национални и международни закони, правила и разпоредби; и
 • те никога не са извършвали сериозно престъпление или наказуемо деяние (или подобно престъпление), сексуално престъпление или насилствено престъпление не са посочени като извършители на сексуални престъпления в нито един щатски, федерален или местен регистър на сексуални престъпници.
 • те са над 18 години

Използването на Услугата е разрешено само от Потребители, които са навършили 18 години. С приемането на тези Условия за ползване и използването на Услугата вие потвърждавате, че имате навършени 18 години. Ако Потребителят все още не е навършил тази възраст, ако не може да се съгласи със съдържанието на Платформата и/или пребивава извън географската област, върху която се фокусира Услугата, Потребителят трябва незабавно да спре да използва Услугата и да прекрати своя Акаунт. Ако Потребителят действа в нарушение на този член, BG Smart Business Eood има право незабавно да премахне акаунта на потребителя, без да възстановява кредити на потребителя.

На потребителя изрично не е разрешено да създава акаунт от чуждо име или да създава фиктивен акаунт. BG Smart Business Eood има право незабавно да премахне такива Акаунти.

Прекратяване на безплатното членство
 • Потребителят има право да изтрие своя профил по всяко време, без да посочва причини, като се свърже с поддръжката на клиенти
 • В допълнение, BG Smart Business Eood си запазва правото да откаже регистрация на Потребител по всяко време, без да посочва причини
 • Ако Потребителят наруши настоящите Общи условия, BG Smart Business Eood може да прекрати членството по всяко време без предизвестие
 • При прекратяване на членството отпадат всички задължения на оператора за съхраняване на данни на потребителя, освен ако законоустановените срокове за съхранение не изискват съхранение.
Промяна на услугите

BG Smart Business Eood винаги се стреми да подобрява Услугата и да предоставя на Потребителите допълнителни функции, които те намират за привлекателни и полезни. Това означава, че от време на време BG Smart Business Eood ще въведат нови функции или подобрения на продукта и ще премахнат някои функции, и ако тези мерки не засягат съществено правата или задълженията на потребителите, BG Smart Business Eood може да направи това без предварително уведомяване на потребителите. BG Smart Business Eood може дори напълно да спре Услугата, в който случай BG Smart Business Eood ще уведоми Потребителите предварително, освен ако смекчаващи обстоятелства, като съображения за сигурност, не попречат на това.

покупки

В допълнение към безплатните услуги, BG Smart Business Eood предлага на Потребителя различни услуги и предимства, базирани на такси. С всяко индивидуално използване на тези Услуги, Потребителят влиза в ново договорно отношение с BG Smart Business Eood. Всяко използване на Услуга представлява ново договорно отношение. Тези услуги са напълно отделени от безплатното използване на BG Smart Business Eood истема от бази данни. Индивидуалните договори не представляват абонамент. Договорът се сключва, като Потребителят избере платената Услуга и приеме задължението за плащане чрез натискане на бутона „Купи“ (наричано по-долу: Процес на поръчка). Услугите, които се заплащат, също са предмет на местни правила и условия.

Условия за плащане
 • Таксата за платени услуги трябва да бъде платена предварително на BG Smart Business Eood и се събира изцяло чрез метода на плащане, избран в процеса на поръчка, като кредитна карта, директен дебит, онлайн банкиране, Paysafe Card или PayPal. След успешно завършване на процеса на поръчка, монетите ще бъдат кредитирани в клиентската сметка незабавно, но най-късно след 2 часа.
 • BG Smart Business Eood може да има плащания за услуги, базирани на такси, обработвани от външен доставчик на услуги, назначен от BG Smart Business Eood.
Задължения на потребителя
 • Потребителят е изцяло отговорен за съдържанието на своята регистрация, други лични данни и по този начин за информацията, която предоставя за себе си. Потребителят потвърждава, че предоставените данни са верни и се описва лично. Умишлените или измамни погрешни декларации могат да доведат до граждански и наказателни производства и да дадат право BG Smart Business Eood за блокиране на потребителския профил без да се засяга BG Smart Business Eood право на възнаграждение.
 • Потребителят декларира, че не използва BG Smart Business Eood Услуги за бизнес или търговски цели, по-специално за рекламни цели. Потребителят няма право да чете съдържанието и профилите на други потребители ръчно или с компютърни програми за използване на данните, получени по този начин.
 • Потребителят се задължава да третира данните си за вход поверително. Ако данните за вход бъдат предадени на трети страни, Потребителят носи отговорност за всички последствия от действието. Ако се подозира, че данните за достъп са предадени на трети страни, Потребителят трябва да уведоми BG Smart Business Eood незабавно и вземете подходящи мерки за предотвратяване на по-нататъшна злоупотреба (напр. чрез промяна на паролата).
 • Освен това Потребителят се задължава да не злоупотребява с BG Smart Business Eood услугите на по-специално,
  • да не ги използва за разпространяване на клеветнически, расистки, подбуждащи или по друг начин незаконни материали или информация;
  • да не изисква незаконна порнография чрез системата от бази данни или от други потребители;
  • да не ги използва, за да заплашва или тормози други Потребители или изпълнители или да нарушава техните права (включително лични права);
  • да не въвежда данни в системата или базата данни, които съдържат вирус, софтуер или друг материал, който е защитен с авторско право или други защитни права, освен ако Потребителят е собственик на съответните права или има необходимото съгласие за използване;
  • да не ги използва по такъв начин, че да повлияе неблагоприятно на достъпността на Услугите за други потребители;
  • да не прихваща никакви имейли или други съобщения и да не се опитва да направи това;
  • да не изпраща верижни писма;
  • да не изпраща имейли или други съобщения, които служат за търговски цели;
  • да не споменавате имена, адреси, телефонни или факс номера, месинджър адреси, имейли или URL адреси в данните на профила;
  • да не събира, съхранява или обработва никакви лични данни за други потребители.
 • Неспазването на горните задължения или нарушаването на други задължения, регламентирани в настоящите Общи условия, дава право на BG Smart Business Eood незабавно да блокира достъпа на Потребителя до базата данни и да прекрати договора без предизвестие при непреодолими причини.
 • Ако Потребителят свързва търговски или бизнес интереси със сключването на договорните отношения или използва предоставените му данни за бизнес или търговски цели или за цели, които не са изрично одобрени от BG Smart Business Eood, те се ангажират да платят BG Smart Business Eood договорна неустойка от 1000 евро за всяко доказано нарушение. По-нататъшните искове за щети остават незасегнати от това.
 • Потребителят също е длъжен да спазва BG Smart Business Eood политика за снимки/снимки наy.
Нарушаване на задълженията на потребителя

Ако Потребителят наруши настоящите Общи условия, BG Smart Business Eood може да прекрати членството по всяко време без предупреждение и акаунтът на потребителя ще бъде изтрит.

Съдържание

Потребителят няма право да използва съдържание, публикувано на Платформата от други потребители, като техни профили или съобщения, по начин, който не е в съответствие с целта, посочена в член 3.2, и/или за употреба, различна от лична.

Потребителят разбира и приема, че Съдържанието, което публикува на Платформата, може да бъде видяно от други потребители на Платформата и че може да бъде използвано от тези потребители и BG Smart Business Eood не поема никаква отговорност за такова използване.

На Потребителя никога не е разрешено да публикува или по друг начин да разпространява съдържание чрез Платформата, което съдържание i) нарушава или може да наруши правата на BG Smart Business Eood, други потребители на Платформата и/или трета страна, включително права върху интелектуалната собственост и права в областта на поверителността, ii) съдържа незаконно съдържание или препраща към такова съдържание, iii) може да навреди на репутацията на BG Smart Business Eood, iv) съдържа съдържание с клеветническо, обидно, нецензурно, нараняващо или насилствено естество или по друг начин нарушава преобладаващите стандарти за приличие, това по преценка на BG Smart Business Eood, или v) е незаконно по друг начин. Потребителят носи лична и пълна отговорност за всички щети, произтичащи от нарушаването на тази гаранция.

Този уебсайт или услуга е за развлечение за възрастни; нашата цел не е да осигуряваме физически срещи/контакт между членовете. Потребителят е наясно и се съгласява, че можем да използваме модерирани и фиктивни профили за онлайн развлечения за възрастни. BG Smart Business Eood изрично си запазва правото да изпраща съобщения до този сайт чрез собствено създадени профили. Физическият контакт с тези фиктивни профили не е възможен. BG Smart Business Eood се отрича от всякаква отговорност до степента, разрешена от закона, и не поема никаква гаранция за какъвто и да е вид щети или неудобства, причинени от Услугата.

BG Smart Business Eood си запазва правото да откаже Съдържание, като публикуваната от Потребителя снимка, ако това е необходимо за мнението на BG Smart Business Eood, без това по какъвто и да е начин да представлява каквото и да било право за Потребителя да иска обезщетение и/или възстановяване на средства, и/или отговорност на BG Smart Business Eood. Публикуваното съдържание ще бъде премахнато от Платформата чрез процедурата, посочена в член 11.

Призоваваме потребителите да ни уведомяват за неподходящо съдържание. Вие потвърждавате, че такова уведомяване може да се осъществи и че ние можем да предприемем стъпките, посочени в тези Условия за ползване по отношение на такава информация, която стане наше внимание.

Комуникация
 • BG Smart Business Eood създава електронна пощенска кутия за Потребителя под неговия акаунт/профил. Това служи за връзка с други потребители и за предаване на служебни съобщения от BG Smart Business Eood. Допълнителни съобщения от BG Smart Business Eood до Потребителя се извършва чрез посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Потребителите на BG Smart Business Eood Базата данни са снабдени с чат за взаимен обмен на информация в текстов вид, както и подаръци и целувки за осъществяване на контакт. Самите потребители са отговорни за управлението на комуникацията помежду си и за осигуряването на подходящ начин на изразяване. Трябва да се избягват сексуално неприемливи изказвания в началото и намеци по време на комуникация.
 • Потребителят може да започне чат по всяко време. Потребителите, които имат предварително определен брой "Монети", могат да пишат на други потребители срещу заплащане.
 • Потребителят получава насочени известия по подразбиране. Известията включват известия за получени чат съобщения, посещения на профила от други потребители, тагове на профила от други потребители и съвпадения. Известията могат да бъдат изключени в настройките на приложението.
 • BG Smart Business Eood използва професионални аниматори и оператори за забавление на Потребителите, които не са идентифицирани отделно в системата. Тази услуга се предоставя с най-високо качество. При тези оператори не са възможни реални срещи. Потребителите могат да им изпращат съобщения само в рамките на портала.
Реклама и бюлетини

Чрез регистрация с BG Smart Business Eood, потребителят изрично се съгласява, че могат да му бъдат изпращани съобщения с информация за Платформата, както и информация за други Потребители. Потребителят има право да спре изпращането по пощата по всяко време.

Забрани за търговска или бизнес употреба, забрана за спам
 • Потребителят гарантира, че не преследва търговски и/или бизнес интереси във връзка с използването им. Те се ангажират да не използват уебсайта на Платформата и мобилното приложение за търговски или бизнес цели.
 • Рекламиране на търговски или бизнес интернет страници или приложения, по-специално такива, които:
  • Предлагане на стоки или услуги срещу парична стойност, привличане на еквивалентна оферта или позоваване на еквивалентна оферта, която може да бъде получена другаде
  • Реклама за търговски или бизнес уебсайтове или приложения, по-специално тези
   • предлагат стоки или услуги срещу заплащане,
   • се използват за представяне или реклама на фирми, или
   • рекламирайте други търговски портали.
   • Това се отнася по-специално за рекламата на компании под формата на изскачащи прозорци, рекламни банери или чрез специално подчертани или забележими връзки. Една интернет страница се счита за търговска, ако има пряка или косвена връзка към търговския интернет портал на друг оператор.
  • Установяване на контакт за реализиране на последваща печалба, по-специално чрез последващи препратки към номера 0900 или SMS номера с премиална тарифа.
 • Потребителят се задължава да не рекламира търговски оферти на други потребители на предлаганата тук услуга или на други потребители под никаква форма и да не изпраща съобщения, които служат за търговски или бизнес цели. Това се отнася и за настройка или наименуване на връзки в публично достъпни профили или изпращане на съобщения с вътрешните системи за обмен на съобщения (напр. публикуване на съобщения, форуми и данни от профили).
Щети
 • Потребител, който преследва или използва Платформата за търговски или бизнес цели по смисъла на точка 12 без разрешението на BG Smart Business Eood е длъжен да плати фиксирана компенсация от 5100 евро. В този случай Потребителят има право да докаже, че не е причинена никаква вреда или че тя е значително по-малка от еднократната сума. BG Smart Business Eood и запазва правото да докаже, че е претърпял по-големи щети в резултат на това.
 • В случай на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията на Потребителя, посочени в точка 8, Потребителят се задължава да заплати щети на BG Smart Business Eood, освен ако нарушението вече представлява еднократно обезщетение съгласно параграф 1 от настоящата точка. В този случай Потребителят има право да докаже, че изобщо е настъпила щета.
Услуги на трети страни

Услугата може да съдържа реклами и промоции, предлагани от трети страни, както и връзки към други уебсайтове или интернет ресурси. BG Smart Business Eood не носи отговорност за наличността (или липсата на наличност) на такива външни уебсайтове или интернет ресурси. Ако Потребителят реши да взаимодейства с трети страни чрез BG Smart Business Eood Услугите на , отношенията между тях и Потребителя са предмет на правилата и условията на тези трети страни. BG Smart Business Eood не носи отговорност за условията или действията на такива трети страни.

Промяна на Общите условия

BG Smart Business Eood rси запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, доколкото това не засяга съществени клаузи на договорното правоотношение и е необходимо да се адаптират към непредвидими за BG Smart Business Eood към момента на сключване на договора и чието неспазване би нарушило осезаемо баланса на договорните отношения. Съществени разпоредби са по-специално тези, свързани с вида и обхвата на договорените Услуги, както и срока, включително разпоредбите за прекратяване. BG Smart Business Eood има право да прави промени, за да запълни всички пропуски в договора, по-специално поради правни промени и промени в съдебната практика.

Отговорност на BG Smart Business Eood
 • BG Smart Business Eood поема отговорност или задължение за точността и сигурността на данните и съдържанието, публикувани или предадени от други потребители. Докато BG Smart Business Eood полага всички усилия, за да гарантира, че предоставената от Потребителите информация е правилна, не може да гарантира точността на Потребителските профили. Въпреки че това не е разрешено, потребителите могат да въведат неправилна или незаконна информация и съдържание или да използват BG Smart Business Eood Услуги за неподходящи или незаконни цели..
 • BG Smart Business Eood предоставя ИТ услуга с достъп до базата данни и не гарантира успех. Като BG Smart Business Eood няма влияние върху предаването на данни през интернет извън собствената си ИТ инфраструктура и поради характеристиките и несигурността на интернет, BG Smart Business Eood не може да поеме никаква отговорност за такива външни загуби на данни и/или грешки в предаването на данни. BG Smart Business Eood не носи отговорност за неуспех на офертата, който е извън неговия контрол (напр. поради форсмажорни обстоятелства или технически неизправности на интернет).
 • BG Smart Business Eood не поема отговорност за злоупотреба с информация, предоставена от Потребителя на трети страни. BG Smart Business Eood също не носи отговорност за неоторизиран достъп на трети лица до личните данни на Потребителите (например чрез неоторизиран достъп до централната база данни), освен ако BG Smart Business Eood умишлено или поради груба небрежност е направил възможен неоторизиран достъп от трети страни.
 • BG Smart Business Eoodноси само отговорност - освен в случай на нарушение на съществени договорни задължения, в случай на нараняване на живот, тяло или здраве или в случай на искове, произтичащи от Закона за отговорността за продукти - за умисъл и груба небрежност. Съществени договорни задължения са тези, чието изпълнение е необходимо за постигане целта на договора.
 • В случай на незначително нарушение по небрежност на задължение, което е от съществено значение за постигане на целта на договора (основно задължение), BG Smart Business Eood Отговорността на дружеството е ограничена до размера на вредата, която е предвидима и характерна за съответния вид дейност.
 • Горното ограничение на отговорността се прилага и за личната отговорност на BG Smart Business Eood служители, представители и агенти на.
Права
 • Потребителят предоставя BG Smart Business Eood неизключително, прехвърляемо, географски неограничено и временно ограничено право на използване на съдържанието, създадено или качено от тях в базата данни, включително снимки, текстове и видеоклипове.
 • Потребителят гарантира, че публикуваното или създадено от него съдържание и използването му не нарушават правата на трети страни, по-специално авторски права или други права на собственост.
Защита на данни

BG Smart Business Eood събира, обработва и използва личните данни на Потребителя, както е описано в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност. Съхранението на лични данни се урежда от законовите разпоредби.

Инструкция за анулиране
 • Право на анулиране
  Потребителят има право да се откаже от сключените договори в четиринадесетдневен срок, без да посочва мотиви. Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня на индивидуалното сключване на договора. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да ни информира (BG Smart Business Eood, Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55, supp23@sekskontakti.info) чрез недвусмислено твърдение (напр. писмо или имейл, изпратен по пощата) за тяхното решение да анулират този договор. За да спазят срока за отказ, е достатъчно да изпратят уведомление за упражняването на правото си на отказ преди изтичането на този срок за отказ.
 • Последици от анулирането
  Ако Потребителят анулира това Споразумение, ние ще му възстановим всички плащания, които сме получили от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от това, че Потребителят е избрал метод на доставка, различен от евтината стандартна доставка, предлагана от нас) без неоправдани забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от датата, на която сме получили уведомление за анулирането на това Споразумение от страна на Потребителя. Ние ще използваме същото средство за плащане за това възстановяване, както те са използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с тях; в никакъв случай те няма да бъдат таксувани за това възстановяване.
  Ако Потребителят е поискал Услугата да започне по време на периода на анулиране, Потребителят трябва да ни плати разумна сума, равна на съотношението на вече предоставените Услуги до момента, в който Потребителят ни уведоми за упражняването на правото на анулиране по отношение на това Споразумение относно общия обхват на Услугите, предвидени в Споразумението.
 • Примерен формуляр за отказ
  Ако искате да се откажете от договора, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно

  Да се
  BG Smart Business Eood
  Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55
  supp23@sekskontakti.info

  Аз/ние (*) с настоящото прекратявам сключения от мен/нас договор (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следните услуги (*)

  Поръчано на (*)/получено на (*)

  Име(на) на клиент(и)
  Адрес на клиент(и)


  Подпис на клиент(и) (само за писмена кореспонденция)

  Дата

  (*) Заличаване според случая.

 • Ако Потребителят е дал изричното си съгласие, правото на анулиране изтича преждевременно, ако Услугата, заявена от Потребителя, е била изцяло предоставена от BG Smart Business Eood преди Потребителят да е упражнил правото си на отказ.
Докладване на незаконно съдържание

BG Smart Business Eood наблюдава Съобщенията, обменяни между Потребителя и други потребители. При спазване на условията, посочени по-долу, и след получаване на съответното уведомление, BG Smart Business Eood само ще премахне безспорно незаконно Съдържание или ще спре безспорно незаконна дейност.

BG Smart Business Eood е създал процедура, при която присъствието или достъпността чрез Платформата на предполагаем незаконен материал или предполагаеми незаконни дейности може да бъде докладвано на BG Smart Business Eood. Това може да стане чрез изпращане на подходящо известие на следния имейл адрес: supp23@sekskontakti.info.

BG Smart Business Eood си запазва правото да не уважи искане за блокиране на Съдържание или спиране на дейност, ако има основателна причина да се съмнява в коректността на уведомлението или в законосъобразността на предоставените доказателства или ако това се изисква от балансиране на интереси. В този контекст, BG Smart Business Eood може да поиска съдебно решение от компетентен съд в България, което решение доказва, че въпросното Съдържание или дейност са безспорно незаконни.

BG Smart Business Eood по никакъв начин няма да е необходимо да бъде страна по спор между лицето, което прави уведомлението, и трета страна.

Лицето, което прави уведомлението, обезщетява BG Smart Business Eood срещу всеки иск на трета страна във връзка с блокиране или премахване на материал или дейности, които са спрени. Обезщетението се отнася и за всички щети и разходи, направени или ще бъдат направени от BG Smart Business Eood или които трябва да понесе във връзка с такъв иск, включително, но не само, компенсация за разходите за правна помощ.

BG Smart Business Eood зачита и защитава поверителността на лицата, които правят такива уведомления. Цялата лична информация, която получава в рамките на уведомление, винаги ще се обработва съгласно Закона за защита на данните от 1998 г. и ще се използва само за обработка на уведомлението.

Използвайки този уебсайт, вие потвърждавате, че цялото съдържание, качено от потребители, включително, но не само текст, изображения и видеоклипове, подлежи на преглед и наблюдение от BG Smart Business Eood Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 си запазва правото да премахва всяко съдържание, което се счита за неподходящо или в нарушение на тези правила и условия. BG Smart Business Eood Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 носи цялата отговорност за съдържанието, качено на този уебсайт.

Политика за оплаквания

Ние ценим вашето мнение и сме ангажирани да се справим с всички въпроси, които може да имате. Нашата цел е да предоставим безопасно и приятно изживяване за всички потребители. Ако се натъкнете на съдържание във нашата платформа, което според вас нарушава нашите условия или е неподходящо, моля, докладвайте незабавно.

Докладване за съдържание

Ако се сблъскате със съдържание, което според вас е незаконно или несъгласувано, моля, уведомете отдела ни за клиентска поддръжка, като изпратите сигнал до supp23@sekskontakti.info. Ще потвърдим получаването на вашия сигнал и ще се стремим да решим жалбите относно такова съдържание в рамките на 1 работен ден. Нашият отдел ще проведе изследване и ще гарантира бързото премахване на всяко нарушаващо съдържание. Всички оплаквания ще бъдат регистрирани с цел водене на записи и докладване.

Процедура за обжалване

Ако сте изложени на нашата платформа без вашето съгласие, имате право да поискате премахването на такова съдържание. Започнете този процес, като изпратите имейл на supp23@sekskontakti.info с основни данни, за да идентифицирате конкретното съдържание, като URL адреса. Нашият отдел ще разгледа внимателно ситуацията и ако съдържанието е качено без вашето съгласие, ние ще го отстраним незабавно и окончателно. Вашето удовлетворение и поверителност са нашите основни приоритети.

През периода на изследването, ако е приложимо, съдържанието, което се разглежда, временно няма да бъде достъпно. Тази временна недостъпност гарантира, че потенциално нарушителното съдържание не е достъпно за потребителите, докато изследването е в процес. Оценяваме разбирателството и сътрудничеството ви в този въпрос.

Моля, обърнете внимание, че ако изследването покаже, че съдържанието е незаконно или несъгласувано, то ще бъде окончателно премахнато в рамките на 1 работен ден. Въпреки това, ако съдържанието се окаже в съответствие с нашите условия, то отново ще бъде достъпно за потребителите.

Общи оплаквания

За общи оплаквания или запитвания, свързани с вашия профил или дейностите ви във нашата платформа, се свържете с отдела ни за клиентска поддръжка на supp23@sekskontakti.info. Нашият екип ще оцени дали може незабавно да се справи с вашите въпроси. Ако вашето запитване изисква повече време, имайте предвид, че ние сме напълно ангажирани да го обработим и решим бързо. Моля, обърнете внимание, че общите оплаквания могат да изискват до 24 часа за решение.

Заключителни разпоредби
 • Правоотношението между BG Smart Business Eood и Потребителят се ръководят от законите на България, предмет на всички задължителни разпоредби. Мястото на юрисдикция за всички искове, произтичащи от този договор, е Venlo, доколкото Потребителят не е клиент. Приложимостта на задължителните разпоредби на държавата, в която Потребителят има обичайно местопребиваване или местожителство към момента на сключване на договора, остава незасегната.
 • Ако отделни разпоредби на настоящите Общи условия са невалидни или непълни, валидността на останалите Общи условия остава незасегната.